Cần tìm công ty dịch phim lấy ngay

Em cần tìm công ty dịch phim lấy ngay, yêu cầu chất lượng, giá thành có cao chút cũng được nha mn

Default Asked on Tháng Hai 20, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

bạn ở đâu v? Nếu ở TPHCM thì ghé Quận 9 có chỗ Idichthuat đấy. Hôm trc nhóm mình cần dịch phim qua đấy dịch đúng àm giá cả k quá cao đâu.

Default Answered on Tháng Tư 13, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.