Cho mình hỏi sau nghĩa vụ nên học nghề gì?

Cho mình hỏi sau nghĩa vụ nên học nghề gì? Em mình vừa đi nghĩa vụ về, định làm công nhân nhưng mình nghĩ nên tìm một nghề để học. cả nhà có ý gì tư vấn giúp mình với ạ?

 

 

Default Asked on Tháng Năm 2, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.