Chỗ nào chăm sóc ôtô Quận 7 Hồ Chí Minh

Chỗ nào chăm sóc ôtô Quận 7 uy tín vậy mọi người, cũng mang xe qua một số nơi rồi mà sao thấy hời hợt ít nhiệt tình quá. Ai biết gara nào chăm sóc ô tô chu đáo giới thiệu mình với.

Default Asked on Tháng Hai 5, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn đã chăm sóc ô tô ở Thanh Phong chưa? Nếu chưa thì mang qua đó đi, mình toàn làm bên đó không á. Thợ bắt bệnh nhanh, làm cẩn thận mà phụ tùng chính hãng nữa đó.

Default Answered on Tháng Chín 21, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.