Chỗ nào dạy thanh nhạc cấp tốc tại Hồ Chí Minh

Mình cần kiếm nơi học thanh nhạc cấp tốc tại Hồ Chí Minh. Bạn nào đã học thanh nhạc rồi và biết chỗ dạy tốt thì review mình với nhé.

Default Asked on Tháng Hai 27, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Mình từng học khóa thanh nhạc cấp tốc ở SEAMI (https://seami.vn/khoa-hoc-thanh-nhac/). Mình thấy ưu điểm là: giáo viên giỏi, nhiệt tình, cơ sở vật chất ổn, giá hợp lý.

Default Answered on Tháng Một 27, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.