Chỗ nào làm phong thủy spa

Muốn tư vấn phong thủy để mở spa thì liên hệ ở đâu vậy mọi người. Năn nỉ những chia sẻ có tâm ạ, vì đây là tâm huyết ấp ủ mấy năm của em.

Default Asked on Tháng Tư 23, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Mình biết 101home https://101home.vn/phong-thuy-spa-tiem-nail-tham-my-vien-cho-dan-moi-gioi-bds/ có tư vấn phong thủy spa nè. Khi mình mở tiệm nail thì cũng được giới thiệu đến đây. Tiệm mình làm theo tư vấn của họ, sau này có mấy người ghé quán mình mà có hiểu về phong thủy, người ta cứ khen xem ở “thầy” phong thủy nào mà chuẩn thế.

Default Answered on Tháng Tám 23, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.