Chỗ nào quán ăn chay yên tĩnh Quận Phú Nhuận HCM

Quận Phú Nhuận HCM có quán ăn chay nào yên tĩnh không vậy mọi người, vì em thích sự yên tĩnh mà tìm hoài không có, mọi người ai biết chỉ giúp giùm em với ạ?

Default Asked on Tháng Tư 1, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

Bên đường Nguyễn TRọng Tuyển có quán here and now đó bạn ơi, cực kỳ yên tĩnh mà không gian thích lắm kìa. Mình có web nè bạn tham khảo trước nhé https://hereandnowvietnam.com/vi/ 

Default Answered on Tháng Mười Hai 17, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.