Chuyên dạy hát cho bé Hồ Chí Minh

Ở Hồ Chí Minh thì chỗ nào dạy hát cho bé tốt vậy cả nhà? Nhà em có 1 bé 6 tuổi và 1 bé 9 tuổi.

Default Asked on Tháng Hai 11, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Tham khảo thử khóa dạy hát thiếu nhi ở SEAMI này bạn https://seami.vn/khoa-hoc-thanh-nhac/. Bé nhà mình đang học ở chỗ này, mình ưng ý từ phương pháp dạy, giáo viên cho đến môi trường học.

Default Answered on Tháng Sáu 7, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.