Chuyên phong thủy spa

Cả nhà biết chỗ nào chuyên phong thủy spa không ạ? Hết dịch em tính mở spa nên cần tư vấn về phong thủy ạ.

Default Asked on Tháng Hai 8, 2023 in Tâm Linh.
Add Comment
1 Answer(s)

Trước đợt dịch bùng mình có mở spa, cũng có đăng ký tư vấn bất động sản ở chỗ 101home ấy bạn (https://101home.vn/phong-thuy-spa-tiem-nail-cho-moi-gioi-bds/). Trộm vừa làm ăn ổn lắm. Giờ mong hết dịch để trở lại cuộc sống thôi.

Default Answered on Tháng Tám 18, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.