Chuyên sửa chữa ôtô porsche HCM

Mua con posche được 3 tháng mà chưa tìm được gara ruột. Mình đang ở quận 7, bạn nào biết gara nào chuyên sửa chữa ôtô porsche thì giới thiệu mình với ạ.

Default Asked on Tháng Ba 18, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Hỏi đúng lúc ghê, tui cũng mới sửa con xe posche của mình nè. Tui hay sửa bên Thanh Phong Nhà Bè, nhưng họ cũng có bên Quận 7 nữa. Nếu bạn sống quận 7 thì đem qua đó cho tiện nè

Default Answered on Tháng Mười 26, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.