Cơ sở sát hạch bằng lái xe a2 Quận 7

Em mới mua được 1 em Honda Rebel 175 củ thôi anh em ạ, bây giờ cần học bằng A2, anh em biết quận 7 có cở sở sát hạch bằng a2 nào ko.

Default Asked on Tháng Tư 27, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

Quận 7 mình anh không thấy chú mày ơi, nhưng bữa trước anh học bên này https://truongdaotaolaixehcm.com/, thủ tục đơn giản, thi tỉ lệ đậu rất cao. Chú mày qua đó mà học

Default Answered on Tháng Bảy 1, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.