Công ty dịch văn bản tiếng hàn sang việt giấy tờ

E có một vài giấy tờ tiếng hàn cần được dich sang tiếng việt, chủ yếu là các bài báo về kinh tế thị trường, Có ai có chuyên môn nhận dịch giúp e với được không? e cũng đang cần gấp nên ai biết đâu có dịch vụ thì báo e với e liên hệ ạ.

 

Default Asked on Tháng Tư 19, 2018 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

dịch báo thì chắc cũng không khó lắ,. nhưn nếu e không tìm được bạn dịch thì khuyên e nên gửi sang trung tâm dịch thuật, vừa có độ chính xác mà còn nhanh nữa. Chưa chắc giá ở ngoài ttos hơn đâu e, e thủ hỏi bên http://idichthuat.com/

Default Answered on Tháng Tư 19, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.