Công ty xây dựng smarthome không dây

Ai cho mình hỏi tí việc được không? Mình đang cần tìm công ty nào đó có xây dựng smarthome không dây ý. Vậy nên mọi người ở đây có ai biết chỗ nào thì chỉ cho mình với nha.

 

Default Asked on Tháng Tư 6, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

Hello bạn, công ty Acis có nhận xây dựng smarthome không dây kìa. Khu mình ở người ta toàn dùng nhà thông minh của Acis thôi. Bạn thử đọc thông tin ở đây xem https://acis.com.vn/

 

Default Answered on Tháng Mười Một 6, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.