Đăng ký gia hạn bằng lái xe b2 quá hạn ở tpHCM

Bằng lái xe của mình hiện đang quá hạn được 10 ngày rồi, không biết giờ đi đăng ký gia hạn có bị phạt không. Anh chị nào có kinh nghiệm chia sẽ giúp minh nha. Thanks

Default Asked on Tháng Tám 1, 2018 in Xã Hội.

Trễ thì phí cao hơn 1 tí thôi bạn nha, bạn đi gia hạn nhanh không lỡ công an mà biết được lại bị phạt nặng hơn. https://truongdaotaolaixehcm.com/gia-han-bang-lai-xe-bi-het-han-su-dung/

on Tháng Tám 1, 2018.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.