Đăng ký sát hạch bằng lái xe a1 Quận Phú Nhuận

Em muốn đăng ký sát hạch bằng lái xe máy a1 thì nếu ở quận Phú Nhuận em nên đến đâu vậy các anh các chị, và nếu thi rớt họ có cho mình thi lại không và học phí thi nó tầm bao nhiêu nhỉ

Default Asked on Tháng Tám 15, 2018 in Linh Tinh.

Mình cũng không rõ chi tiết, nhưng mà thi lại vẫn được chứ, bạn có thể vào đây tham khảo nha, và xem nếu gần bạn có thể đăng ký sát hạch ở đây luôn nè https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a1

on Tháng Tám 15, 2018.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.