Địa chỉ dạy nhảy hiện đại bảo đảm ở tpHCM

Em cần mọi người giúp tí việc nha. Em đang cần tìm gấp địa chỉ dạy nhảy hiện đại bảo đảm ở HCM. Nhóm bạn em muốn theo học nên giao cho em nhiệm vụ tìm trung tâm dạy chất lượng tốt. Có bạn nào đang theo học biết thì giúp mình với hi

Default Asked on Tháng Ba 16, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

hi bạn nè, tụi mình đang theo học nhảy hiện đại bên trung tâm https://www.saigondance.vn/lop-hoc/nhay-hien-dai/ đó. Trung tâm dạy rất uy tín nha, nếu bạn thấy thích cứ cứ  vào trang web trung tâm tìm hiểu rồi đến đăng ký học nha

Default Answered on Tháng Năm 9, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.