Địa chỉ đổi giấy phép lái xe 2 bánh sang thẻ pet Hồ Chí Minh

e cần đổi giấy phép lái xe 2 bánh sang thẻ pet, thẻ e vẫn còn hạn nhưng mà nó hỏi cũ thôi ạ, mọi người cho e hỏi khi đi đổi htif cần những gì và ở HCM thì đổi ở đâu là tốt nhất ạ

Default Asked on Tháng Sáu 21, 2018 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

nhà nước vẫn đang khuyến khích việc đổi giấy phép lái xe sang thẻ pet mà, cứ chuẩn bị hồ sơ mang qua nôp, trong đây có danh sách những giấy tờ cần chuẩn bị nè

Default Answered on Tháng Sáu 21, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.