Địa điểm điêu khắc chân mày chuyên nghiệp tại HCM

Ai từng làm mày rồi chỉ mình biết địa chỉ nào làm đẹp với ạ? Trong xóm mình có cô đi xăm chân mày mà bị lệch, vừa tốn kém lại không đẹp. Mìn cũng có nhu cầu làm mày mà thấy thế lại sợ. Cả nhà ai từng điêu khắc chân mày rồi chia sẽ kinh nghiệm mình với ạ.

 

Default Asked on Tháng Tư 4, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Ôi. thời buổi này mà còn nhiều chổ làm đẹp ẩu vậy à, đi làm đẹp bạn chọn những chổ lớn lớn á, ít nhất cũng an toàn. Mình từng điêu khắc chân mày ở Miss Tram, TMV này thì thuộc top rồi nên không sợ bị xấu, bạn có thể tham khảo: http://thammymisstram.vn/chon-phuong-phap-tham-my-chan-may-nao-phu-hop/
Hoặc bạn có thể tham khảo mấy trang topnlist á, thường sẽ có những bài tổng hợp địa điểm uy tín.

 

Default Answered on Tháng Bảy 3, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.