Dịch vụ làm lại gplx oto hết hạn tại Hồ Chí Minh

Mình đang không biết có điểm đổi giấy phép lái xe HCM hết hạn rồi. Các bạn đã từng làm chưa cho mình xin kinh nghiệm với ạ?

Default Asked on Tháng Hai 27, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Mình theo dõi mấy trang uy tín thấy mọi người hay làm bên trường đào tạo lái xe đó bạn https://truongdaotaolaixehcm.com/gia-han-bang-lai-xe-bi-het-han-su-dung/

Default Answered on Tháng Ba 28, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.