Đổi bằng lái xe máy a2 sang thẻ nhựa nhanh ở đâu vậy mọi người?

Cả nhà ơi, cho em hỏi một chút là em muốn đổi bằng lái xe máy a2 sang thẻ nhựa, nhưng lại không biết đi đổi ở đâu cả, không lẽ mình đến sở gtvt để đổi à mọi người, nhưng em đang cần lấy nhanh mới khổ ạ.

Default Asked on Tháng Hai 22, 2023 in Linh Tinh.

Bạn ơi, không cần đến sở gtvt để đổi đâu, hiện nay các trung tâm họ đều có nhận dịch vụ này cả đó, bên này cũng có nè https://truongdaotaolaixehcm.com/cap-lai-bang-ho-so-goc-bi-mat, bạn sang đây đổi thôi là được rồi, họ làm nhanh chóng gọn lẹ cho mình luôn đó bạn

on Tháng Một 9, 2019.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.