Hệ thống khóa cửa thông minh cửa sắt

Mình chuyên làm về bên cửa sắt nên muốn tìm hiểu thêm về hệ thống khóa cửa thông minh cửa sắt. Mình muốn giới thiệu thêm cho khách hàng biết. Ai có thông tin gì thì cho mình biết với

Default Asked on Tháng Hai 7, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

Theo em được biết thì hệ thống này được sử dụng cũng khá nhiều. Anh thử vào đây xem http://mihub.vn/10-uu-diem-noi-bat-cua-khoa-cua-thong-minh-xiaomi/. em cũng tìm hiểu ở đây đó a. Nge nói rất tốt. hi

Default Answered on Tháng Tư 25, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.