Học viện đào tạo phun thêu thẩm mỹ bao việc làm tại Hồ Chí Minh

Có trung tâm nào vừa đào tạo nghề chuyên nghiệp vừa bao việc làm không cả nhà? Mình chỉ vào Sài Gòn học thôi, cũng không biết làm gì vào thời gian rảnh nên muốn được bao việc làm luôn để có ít kinh nghiệm khi ra nghề. Ai biết chổ nào như vậy thfi chỉ mình với nhé. Cảm ơn nhiều.

Default Asked on Tháng Ba 15, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Em mình học phun thêu thẩm mỹ bên Miss Tram, ở đây nghe nói chất lượng tốt mà có cam kết đầu ra nữa. Mình khong rõ có bao việc làm hay không nhưng bạn liên hệ thử xem: http://misstram.edu.vn/khoa-hoc-phun-xam-dieu-khac-chan-may-mat-moi/ vì con bé em mình tìm hiều cả tháng trời mới chọn học ở đây nên chắc chắn chất lượng ok lắm.

Default Answered on Tháng Chín 19, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.