Học viện dạy học phun xăm chân mày chất lượng tpHCM

Học viện nào ở HCM dạy phun xăm chân mày tốt mọi người nhỉ? Cần chỉ giáo gấp ạ.

Default Asked on Tháng Chín 12, 2020 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

Vào facebook này xem đi https://www.facebook.com/thammymisstramacademy/. Thấy học viên học phun xăm được thực hành trên mẫu thật các thứ.

Default Answered on Tháng Chín 12, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.