Khóa dạy học nối mi hàn quốc ở Hồ Chí Minh

Ở HCM thì chỗ nào dạy nối mi kiểu Hàn Quốc vậy ạ? Em thấy kiểu này đang thịnh hành lắm ý.

Default Asked on Tháng Tư 16, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Mình đang học nối mi ở Miss Tram (https://misstram.edu.vn/trung-tam-dao-tao-nghe-noi-mi-uon-mi-chuyen-nghiep/). Có nối mi Hàn Quốc, nối mi kiểu Thái và nhiều nhiều kiểu lắm. Các giáo viên hướng dẫn cho mình rất nhiệt tình. Trộm vía chọn được chỗ học mà ưng ý quá.

Default Answered on Tháng Mười 26, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.