Lá bài ngược giải nghĩa bằng cách nào?

Cả nhà ơi em hỏi chút, lá bài ngược giải nghĩa bằng cách nào vậy ạ?

Default Asked on Tháng Ba 6, 2023 in Tâm Linh.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn ơi mấy thông tin về bài tarot bạn xem ở đây nè : http://mystichouse.vn/ có đầy đủ thông tin cho bạn tham khảo luôn đấy.

Default Answered on Tháng Chín 16, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.