Lớp đào tạo nhảy zumba Quận Tân Bình

Mình vừa chuyên qua sống ở Quận Tân bình chưa được lâu giờ muốn tìm lớp học nhảy Zumba mà đang suy ngĩ xem nên học ở đâu, ai cho mình it ý kiến

Default Asked on Tháng Tư 7, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Chào em, chị đang theo học lớp nhảy Zumba ở https://www.saigondance.vn/lop-hoc/gioi-thieu-ve-zumba/ đó, em muốn thì qua bên này học chung với chị cho vui nha

Default Answered on Tháng Tư 17, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.