miss tram đào tạo phun xăm mày mắt môi có bao mẫu không

cả nhà ơi, phun xăm mày học ở miss tram có được bao mẫu không zị hay là mẫu mình tự tìm ở bên ngoài vậy

Default Asked on January 6, 2019 in Xã hội.
Add Comment
4 Answer(s)

hình như bữa mình đọc là có đó, bạn liên hệ hỏi trực tiếp cho kỹ hơn về thông tin đi, mình thấy có để hotline mà

Default Answered on January 6, 2019.
Add Comment

Bạn học bên này sẽ được bao mẫu nha, không cần phải tự tìm đâu, nhưng mà để thực hành trên mẫu thật bạn phải qua bài test cuối kì để đảm bảo rằng tay nghề của bạn thực sự vững, có thể làm trên người thật nha

Default Answered on May 7, 2019.
Add Comment

Đúng rồi đó, lúc nào bạn thuần thục các kỹ năng nhất mới được hướng dẫn và kèm thực hành trên mẫu đấy.

 

 

Default Answered on June 14, 2019.
Add Comment

Ôi, mình hỏi hơi lạc đề, vậy làm trên mẫu thật mà lỡ làm xấu thì có bị chịu trách nhiệm gì không ạ?

 

 

Default Answered on July 22, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.