miss tram đào tạo phun xăm mày mắt môi có bao mẫu không

cả nhà ơi, phun xăm mày học ở miss tram có được bao mẫu không zị hay là mẫu mình tự tìm ở bên ngoài vậy

Add Comment
3 Answer(s)

hình như bữa mình đọc là có đó, bạn liên hệ hỏi trực tiếp cho kỹ hơn về thông tin đi, mình thấy có để hotline mà

Answered on January 6, 2019.
Add Comment

Bạn học bên này sẽ được bao mẫu nha, không cần phải tự tìm đâu, nhưng mà để thực hành trên mẫu thật bạn phải qua bài test cuối kì để đảm bảo rằng tay nghề của bạn thực sự vững, có thể làm trên người thật nha

Answered on May 7, 2019.
Add Comment

Đúng rồi đó, lúc nào bạn thuần thục các kỹ năng nhất mới được hướng dẫn và kèm thực hành trên mẫu đấy.

 

 

Answered on June 14, 2019.
Add Comment
  • Câu Trả Lời Mới Nhất

  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.