Mô hình thiết kế smarthome đơn giản

Theo anh em thì mô hình thiết kế smarthome đơn giản nhất là của công ty nào?

0/5 - (1879 bình chọn)
Default Asked on Tháng Hai 18, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

Cũng có tìm hiểu về nhiều thương hiệu smarthome và mình thấy là smarthome acis https://acis.com.vn/ đơn giản, khá dễ dùng và bảo mật tốt.

Default Answered on Tháng Năm 17, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.