Muốn xem về công việc, sự nghiệp thì có nên xem tarot không?

Mình có một vài option để thay đổi công việc và mình khá phân vân không biết chọn cái nào cho phải. Có nơi nào xem tarot công việc, sự nghiệp hay mọi người giới thiệu mình đi với ạ?

Default Asked on Tháng Ba 17, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
9 Answer(s)

@Chusa: Mình không biết mọi người hay đi địa chỉ nào, vì mỗi người sẽ hợp 1 reader khác nhau. Riêng mình thì cũng đi 1 số nơi rồi mới ngừng lại ở wichita, mình hay xem công việc với reader Tiến. Anh này xem có tâm và cho lời khuyên rất xác thực. Nếu bạn chưa có chỗ nào thì có thể đi wichita xem sao nhé

Default Answered on Tháng Mười Một 12, 2020.
Add Comment

mình cũng có băn khoăn như chủ top. Mình cũng chờ xin ý kiến của mn đây ạ.

Default Answered on Tháng Mười Một 18, 2020.
Add Comment

mình cũng có chung nổi niềm đây ạ, phân vân thật sự luôn ấy

Default Answered on Tháng Mười Một 23, 2020.
Add Comment

Bây giờ có nhiều quán tarot lắm bạn đi xem thử có tìm được câu trả lời cho mình không nhé, chứ chờ đây mọi người chia sẻ thì quá lâu để có được quán phù hợp với mình

Default Answered on Tháng Mười Một 28, 2020.
Add Comment

Ngoài cv ra tarot còn xem được vấn đề nào khác ko ạ

Default Answered on Tháng Mười Hai 5, 2020.
Add Comment

@DinhToan: Tarot có thể xem dc cv, học tập, tình cảm ,,, đó bạn

Default Answered on Tháng Mười Hai 12, 2020.
Add Comment

Tarot có hạn chế vấn đề nào không mn?

Default Answered on Tháng Mười Hai 18, 2020.
Add Comment

@ThoạiMy: Tarot hạn chế vấn đề sức khỏe và mê tín dị đoan đó bạn

Default Answered on Tháng Mười Hai 22, 2020.
Add Comment

@TungBach: à ra vậy, thank bạn nha3

Default Answered on Tháng Mười Hai 26, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.