Nhận dạy bổ túc lái xe Quận Tân Phú

Ở Tân Phú có trường nào nhận dạy bổ túc lái xe không mọi người. Em có bằng ô tô rồi mà chưa tự tin lái đường đèo, đường xa.

Default Asked on Tháng Ba 1, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Trường Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Tp. HCM có nhận bổ túc tay lái đó em ơi (https://truongdaotaolaixehcm.com/). Giáo viên bổ túc vui tính, giỏi và nhiệt tình nè. Tham gia 1 khóa là về lái xe tự tin luôn.

Default Answered on Tháng Ba 2, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.