Tarot có xem được khi nào hết dịch không?

Chán quá mọi người ơi, giản cách ở nhà không biết làm gì nên mình đang lang thang các diễn đán bói toán và biết đến Tarot. Thấy cũng hay hay nhưng chưa hiểu lắm về bộ môn này. Mọi người cho mình hỏi là tarot có xem được tương lai kiểu lúc nào hết dịch ko ạ?

Default Asked on Tháng Sáu 4, 2021 in Xã Hội.
Add Comment
2 Answer(s)

Dịch là vấn đề nằm trong phạm trù sức khỏe nằm trong 2 vấn đề hạn chế của tarot bạn nhé.

Default Answered on Tháng Sáu 4, 2021.
Add Comment

bạn có thể xem về vấn đề học hành, công việc, tình cảm đồ á bạn

Default Answered 1 day ago.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.