Tìm chỗ học nhảy hiphop chuyên nghiệp HCM

Mình cần tìm chỗ học nhảy hiphop chuyên nghiệp HCM, ở khu vực Q1,3,10 thì càng tốt. Ai biết chỉ dùm mình nhé.

Default Asked on Tháng Ba 7, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Ở chỗ Quận 3 có t.tâm Saigondance đó bạn. Mình học bên đấy gần 1 năm nay nhưng dạo này bận thi nên nghỉ chứ dạy học oke chất lg lắm.

Default Answered on Tháng Ba 18, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.