Tìm chỗ mua vape nhiều khói

Dùng vape nghe có vẻ ngon nghẻ hơn nhiều so với hút thuốc các bác nhể, chứ hút thuốc nặng mùi mà người eo e nó ghét nói hoài hoài à. Quyết tâm cai thuốc thì mua vape ở đâu đc a em, vape nhiều khó tý nhở.kaka

Default Asked on Tháng Tám 20, 2018 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Chuẩn rồi, giờ mà cứ giã thuốc lá là kiểu gì mấy con sư tử cũng gào lên đó, nên chuyển qa dùng vape cho ok hơn nè, tham khảo với ae shop vape này đi https://shishadientu.com.vn

Default Answered on Tháng Tám 20, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.