TMV dạy học nghề chăm sóc da rỗ mụn tại Hồ Chí Minh

Hi cả nhà nha, em có đứa bạn thân ngoài quê chuản bị vào thành phố để theo học nghề chăm sóc da á. Nó có nhờ em xem trong này có nơi nào nhận dạy nghề này uy chất lượng thì tìm giùm cho nó. Em thì không rãnh lắm về lĩnh vực này nên có gì bạn nào biết thì giúp em TMV dạy học nghề chăm sóc da rổ mụn tại HCM với hi.

Default Asked on Tháng Hai 17, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Chào bồ nha, mình có đứa bạn cũng vừa mới đăng ký theo học nghề này về nè. Nghe bảo là học bên TMV https://www.facebook.com/thammymisstramacademy/ đó. Minht hấy ở thành phố TMV này cũng nổi tiếng lắm. Nhiều người đánh giá cao về TMV này lắm đó bạn. Hay là bạn qua bên này tìm hiểu thêm rồi giới thiệu cho đứa bạn đến đăng ký theo học hi.

Default Answered on Tháng Bảy 10, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.