Trường đào tạo điêu khắc thẩm mỹ online HCM

Hi cả nhà, em đang đi làm công nhân ở QUảng nam, nhưng em muốn học nghề điêu khắc thẩm mỹ, sua này ra Đà Nãng làm việc. Nhưng điều kiện gia đình cũng như kinh tế em không cho phép và TPHCM, nên em muốn tìm một Trung tâm giạy học online. Cả nhà có thông tin gì xin giới thệu giúp em ạ, emc ảm ơn nhiều.

 

Default Asked on Tháng Hai 23, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Hi bạn, ở TPHCM mình hay làm đẹp ở Miss Tram, nghe nói ở đây có đào tạo điêu khắc thẩm mỹ hàng tháng và có mở lớp online nữa, mình cũng kho rõ lắm, nên mình để địa chỉ trung tâm ở đây, bạn liên lạc qu hotline để biết thêm nhé: http://misstram.edu.vn/khoa-hoc-phun-xam-dieu-khac-chan-may-mat-moi/

 

Default Answered on Tháng Tư 19, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.