Trường đào tạo nối mi mắt ướt tpHCM

Em nghe thuật ngữ” Nối mi mắt ướt” mà chưa hiểu lắm, anh chị nào có thể giải thích hộ em được ko ạ. Với em muốn tìm Trường đào tạo nối mi mắt ướt tpHCM. mọi người biết chổ nào dạy uy tín chỉ em với luôn ạ.

Default Asked on Tháng Tư 8, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Nếu bạn muốn học nối mi thfi cứ đăng ký 1 khóa, rồi dến đó, bạn có thể hỏi các giáo viên ở đó, thực ra nối mi có rất nhiều cách, nối mi mắt ướt là 1 trong số những cách đó. Oẳ Sài gòn thfi bạn tìm hiểu bên Miss Tram nhé, Dạy ok đó http://misstram.edu.vn/

Default Answered on Tháng Năm 31, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.