Danh Sách Tổng HợpKhông có phản hồi

Top 5 Bước rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh Tiểu học

Bước 1: Đọc kĩ đề

Đọc kĩ đề là bước đầu tiên rất quan trọng. Để giải đúng một bài toán học sinh cần đọc thật kĩ đề bài. Đọc kĩ đề bài để xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì, sau đó áp vào dạng toán cụ thể. Thực tế cho thấy rất nhiều học sinh giải toán sai không phải vì bài toán quá khó mà nguyên nhân là do học sinh mới đọc đề bài  1 lần đã vội vàng giải ngay. Có trường hợp học sinh đọc nhầm số dẫn đến giải toán sai.

Bước 5: Khai thác bài toán

Bước này thường dành cho học sinh khá giỏi. Sau khi giải xong bài toán, học sinh có thể suy nghĩ tìm ra cách giải khác cho bài toán hoặc lời giải khác. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đúng yêu cầu, đúng đáp số. Đặc biệt, học sinh có thể từ bài toán này phát triển thành các bài toán khác nhau và nêu ra phương hướng giải quyết, có thể ẩn đi 1 thành phần, thêm bước tìm thành phần bị ẩn đi đó,…

Bước 3: Phân tích bài toán để tìm cách giải

Để tìm ra cách giải của bài toán, thông thường chúng ta sử dụng phương pháp hỏi ngược từ cuối lên. Thành phần nào chưa biết thì phải đi tìm, dựa vào dữ kiện nào, sử dụng phép tính gì,…

Bước 2: Tóm tắt đề

Sau khi đã hiểu được bài toán từ bước 1, học sinh tiến hành tóm tắt bài toán. Khi tóm tắt bài toán yêu cầu đủ dữ kiện: bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì nhưng phải ngắn gọn, loại bỏ những yếu tố không cần thiết, chỉ tập trung vào số liệu và yêu cầu của đề bài. Mỗi dạng toán khác nhau có cách tóm tắt khác nhau. Có thể tóm tắt bài toán bằng lời, bằng hình vẽ, bằng sơ đồ, kí hiệu,… hoặc kết hợp các yếu tố trên sao cho thật ngắn gọn, rõ ràng thiết lập được mối quan hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm. Nếu học sinh tóm tắt đúng thì coi như đã hiểu bài.

Bước 4: Giải bài toán và thử lại kết quả

Dựa vào sự phân tích của bước 3, học sinh tiến hành giải toán. Ở bước này, học sinh lần lượt viết lời giải và các phép tính để tìm ra đáp số cần tìm. Lưu ý lời giải phải có đầy đủ thông tin, chính xác, không viết bằng kí hiệu và viết tắt. Phép tính phải rõ ràng, không làm gộp quá nhiều bước và phải ghi đúng đơn vị. Sau khi ra đáp số, học sinh viết lại kết quả theo đúng yêu cầu. Bên cạnh đó, học sinh cần thử lại kết quả xem có đúng với yêu cầu đề bài hay không.

Be the first to post a comment.

Add a comment