1. CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật ĐIỀU KHỎAN SỬ DỤNG theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Hỏi & Đáp sau khi ĐIỀU KHỎAN SỬ DỤNG được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản ĐIỀU KHỎAN SỬ DỤNG đã được cập nhật.

2. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ

Khi xem xét việc bạn sử dụng Hỏi & Đáp, bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các Hỏi & Đáp theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác.,Bạn cũng đồng ý rằng: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Hỏi & Đáp và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu Hỏi & Đáp có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, Hỏi & Đáp có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Hỏi & Đáp tại thời điểm hiện tại hoặc sau này. Hỏi & Đáp quan tâm tới sự an toàn và sự riêng tư của tất cả những người sử dụng Hỏi & Đáp của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Hỏi & Đáp này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Nội Dung nào có thích hợp cho con của bạn hay không. Tương tự, nếu bạn là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xem liệu Nội Dung có phù hợp với bạn hay không.

3. QUY ĐỊNH VỀ SỰ RIÊNG TƯ CỦA HỎI & ĐÁP

Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ theo đúng Quy Định về Sự Riêng Tư của chúng tôi. Quy Định về Sự Riêng Tư được tham chiếu tới trong bản ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG này và là một phần của bản ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG này. Khi cung cấp Dữ Liệu Đăng Ký và các thông tin khác về bản thân bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, như được trình bày trong Quy Định về Sự Riêng Tư, và bạn chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Hơn nữa, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Đăng Ký của bạn và / hoặc việc sử dụng Hỏi & Đáp, bạn đã yêu cầu nhận và đồng ý nhận các thông tin, tài liệu từ Hỏi & Đáp theo từng thời điểm.

4. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Hỏi & Đáp. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Hỏi & Đáp về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Hỏi & Đáp không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

5. HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN

Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, hình chụp, hình họa, video, thư, thẻ hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là “Nội Dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải Hỏi & Đáp, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà bạn đăng tải, đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác qua Hỏi & Đáp. Hỏi & Đáp không kiểm soát hoặc theo dõi Nội Dung được đăng qua Hỏi & Đáp và, vì vậy, không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Bạn hiểu và xác nhận rằng khi sử dụng Hỏi & Đáp bạn có thể tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối. Trong mọi trường hợp, Hỏi & Đáp hoặc các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc các công ty, tổ chức, các viên chức, đại diện hoặc nhân viên có liên quan của chúng tôi, tùy từng trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi Nội Dung, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ trường hợp nào tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối, mọi sai sót hoặc sơ suất trong Nội Dung, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh do việc sử dụng Nội Dung được đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác qua Hỏi & Đáp. Bạn đồng ý không sử dụng Hỏi & Đáp để:

(a). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;

(b). gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(c). mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của Hỏi & Đáp, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;

(d). giả mạo thông tin trong phần đầu thư hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải qua Hỏi & Đáp;

(e). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);

(f). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào;

(g). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, “thư linh tinh”, “thư rác”, “thư gửi hàng loạt”, “kế hoạch kim tự tháp” không được mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác, trừ ở những nơi (chẳng hạn như mua sắm) được dành riêng cho mục đích đó;

(h). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

(i). phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, khiến màn hình “chạy” nhanh hơn những người sử dụng Hỏi & Đáp khác có thể đánh máy, hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc trao đổi thông tin trực tiếp;

(j). gây cản trở hoặc phá rối Hỏi & Đáp hoặc việc sử dụng của người khác đối với Hỏi & Đáp hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Hỏi & Đáp, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Hỏi & Đáp;

(k). cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán khác;

(l). cung cấp các tài liệu hỗ trợ hoặc các nguồn (hoặc để che giấu hoặc ngụy tạo về bản chất, vị trí, nguồn gốc hoặc chủ sở hữu của các tài liệu hỗ trợ hoặc nguồn) đến các tổ chức mà Chính phủ Hoa Kỳ xác định là các tổ chức khủng bố nước ngoài căn cứ theo mục 219 Đạo Luật Quốc tịch và Di trú.

(m) “theo lén” hoặc quấy rối người khác;

(n). có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và Hỏi & Đáp là bên thứ ba trên Hỏi & Đáp hoặc ở nơi khác và / hoặc

(o). thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác có liên quan đến các quy định và các hoạt động bị cấm được quy định tại các điều khoản vừa nói ở trên.

Bạn xác nhận rằng Hỏi & Đáp có thể sàng lọc hoặc không sàng lọc trước Nội Dung, nhưng Hỏi & Đáp và những người được ủy quyền của mình sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyết định của họ từ chối, di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào có sẵn qua Hỏi & Đáp. Không giới hạn ở phạm vi nói trên, chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào (cho dù bạn có phải là người cung cấp hay không) mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng đã vi phạm ĐIỀU KHỎAN SỬ DỤNG hoặc đã bị cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc có thể bị phản đối theo quan điểm riêng của chúng tôi, mà không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn, vì bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc loại bỏ đó. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan tới việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm cả việc tin tưởng vào độ chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của Nội Dung đó. Về vấn đề này, bạn xác nhận rằng bạn có thể không phụ thuộc vào bất kỳ Nội Dung nào do Hỏi & Đáp thiết lập hoặc được gửi choHỏi & Đáp, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thông tin trong Các Bản Tin của Hỏi & Đáp và trong tất cả các phần khác của Hỏi & Đáp.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Hỏi & Đáp có thể tùy theo quyết định của mình, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và Nội Dung nếu luật pháp quy định như vậy hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân theo thủ tục pháp lý; (b) thực hiện ĐIỀU KHỎAN SỬ DỤNG; (c) giải quyết các trường hợp khiếu nại về việc bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (d) phản hồi yêu cầu của bạn về Hỏi & Đáp khách hàng; hoặc (e)bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Hỏi & Đáp, những người sử dụng Hỏi & Đáp của chúng tôi và công chúng.

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và việc truyền tải Hỏi & Đáp, trong đó bao gồm cả Nội Dung của bạn, có thể liên quan tới (a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; và (b) việc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối.

Bạn hiểu rằng Hỏi & Đáp và phần mềm hỗ trợ trong Hỏi & Đáp này có thể bao gồm các yếu tố an ninh cho phép tài liệu kỹ thuật số có thể được bảo vệ, và việc sử dụng tất cả những tài liệu này phụ thuộc vào quy định về sử dụng do Hỏi & Đáp thiết lập và/hoặc nhà cung cấp nội dung đã cung cấp nội dung cho các Hỏi & Đáp này. Bạn không được cố gắng ghi đè hoặc phá hoại bất kỳ phần nào trong các quy định sử dụng được bao gồm trong Hỏi & Đáp. Bất kỳ việc sao chép, xuất bản trái phép, phân phối hoặc công bố những tài liệu được cung cấp cho Hỏi & Đáp này, dù là một phần hay toàn bộ, sẽ bị nghiêm cấm.

6. BẢN CHẤT CỦA VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN MẠNG Hỏi & Đáp

Khi bạn đăng nhập vào Hỏi & Đáp, bạn hiểu rằng việc sử dụng Hỏi & Đáp để gửi các thông tin điện tử, bạn đang tạo ra việc trao đổi thông tin được gửi đi qua các mạng máy tính của Hỏi & Đáp, mà một số mạng trong đó nằm tại một nước, và một số vị trí khác tại các nước khác và một phần trong số chúng được nằm tại các nước khác. Kết quả là, và do cấu trúc hệ thống mạng Hỏi & Đáp và thực tiễn kinh doanh và bản chất của việc trao đổi thông tin điện tử, thậm chí việc trao đổi thông tin mà về bản chất có vẻ là diễn tra trong cùng phạm vi lãnh thổ có thể tạo ra việc chuyển giao thông tin trong phạm vi khác vùng lãnh thổ bất kể thực chất bạn đang ở đâu tại thời điểm chuyển giao thông tin. Theo đó, bằng cách đồng ý các điều khoản Hỏi & Đáp này, bạn hiểu rằng việc sử dụng Hỏi & Đáp dẫn đến việc trao đổi thông tin giữa các vùng lãnh thổ khác nhau.
Hỏi & Đáp Messenger, bao gồm bất kì phiên bản dựa trên web nào, sẽ cho phép bạn và mọi người trao đổi thông tin lưu các thông tin trao đổi trong tài khoản Hỏi & Đáp của bạn nằm trên máy chủ Hỏi & Đáp. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập và tìm kiếm các tin nhắn trước đây của bạn từ bất kì máy tính nào có truy cập Internet. Cho dù bạn có sử dụng tính năng này hay không, những người sử dụng khác cũng có thể chọn sử dụng tính năng này để lưu các thông tin trao đổi với bạn trong tài khoản Hỏi & Đáp của họ. Việc bạn đồng ý vào điều khoản ĐIỀU KHỎAN SỬ DỤNG dẫn đến việc bạn đồng ý cho Hỏi & Đáp lưu trữ những thông tin trao đổi này lên máy chủ của mình

7. CÁC CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG MANG TÍNH TOÀN CẦU

Thừa nhận rằng Hỏi & Đáp mang tính toàn cầu, bạn đồng ý tuân theo tất cả các quy định pháp luật của nước sở tại liên quan tới việc quản lý mạng trực tuyến,và Nội Dung có thể chấp nhận được. Đặc biệt bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan tới việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia mà bạn cư trú.

8. NỘI DUNG ĐƯA LÊN HOẶC PHÁT NẰM TRONG DỊCH VỤ

Hỏi & Đáp sẽ không đòi hỏi quyền sở hữu Nội Dung mà bạn đưa lên hoặc phát hành nằm trong Hỏi & Đáp. Tuy nhiên, ứng với Nội dung bạn đưa lên hoặc phát thuộc về phạm vi Hỏi & Đáp truy cập công cộng, bạn đồng ý cho phép Hỏi & Đáp (trên phạm vi toàn cầu, không phải trả tiền bản quyền, không độc quyền và có thể chuyển nhượng được) như sau:

Đối với những Nội Dung mà bạn đăng lên hoặc phát trên bất kỳ trang truy cập công cộng nào của Hỏi & Đáp của Tập đoàn Hỏi & Đáp, bạn cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng bá, trưng bày công cộng những Nội dung này trên Hỏi & Đáp chỉ duy nhất cho mục đích cung cấp và quảng cáo cụ thể cho tập đoàn Hỏi & Đáp đối với những Nội dung được đưa lên hoặc phát. Sự cho phép này chỉ tồn tại cho tới chừng nào bạn chọn tiếp tục đưa những Nội dung đó lên trên Hỏi & Đáp và sẽ chấm dứt tại thời điểm bạn loại bỏ hoặc Hỏi & Đáp loại bỏ Nội Dung đó khỏi Hỏi & Đáp.
Đối với hình ảnh, hình họa, thu âm, thu hình được đăng lên hoặc phát trên các trang truy cập công cộng của Hỏi & Đáp của Tập đoàn Hỏi & Đáp, bạn cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng bá, trưng bày công cộng những Nội dung này trên Hỏi & Đáp chỉ duy nhất cho mục đích cung cấp và quảng cáo cụ thể cho tập đoàn Hỏi & Đáp đối với những Nội dung được đưa lên hoặc phát. Giấy phép này chỉ tồn tại cho tới chừng nào bạn chọn tiếp tục đưa những Nội dung đó lên trên Hỏi & Đáp và sẽ chấm dứt tại thời điểm bạn loại bỏ hoặc Hỏi & Đáp loại bỏ Nội Dung đó khỏi Hỏi & Đáp.
Đối với các Nội Dung mà không phải là hình ảnh, hình họa, thu âm, thu hình mà bạn đưa lên hoặc phát thuộc về phạm vi Truy cập công cộng của Hỏi & Đáp của Tập đoàn Hỏi & Đáp, các giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi và đầy đủ giấy phép con để sử dụng, phân phối, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng báo, trưng bày công cộng những Nội dung này (một phần hoặc toàn bộ) và kết hợp những Nội dung đó vào các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này.
Phạm vi “Truy cập công cộng” của Hỏi & Đáp là những phạm vi trên mạng Hỏi & Đáp có các tính năng mà Hỏi & Đáp thiết lập để phục vụ công chúng.

9. ĐÓNG GÓP CHO Hỏi & Đáp

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (“Đóng góp”) cho Hỏi & Đáp Thông qua các đề nghị hoặc trang web thông tin phản hồi, bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (b) Hỏi & Đáp không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các Đóng góp; (c) Hỏi & Đáp có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì, nói cách khác, trên các phương tiện truyền thộng; (d) Hỏi & Đáp có thể có những cách thức tương tự với những Đóng gópđể xem xét và phát triển; (e) Đóng góp của bạn tư động trở thành tài sản của Hỏi & Đáp không có bất cứ nghĩa vụ nào của Hỏi & Đáp đối với bạn; và (f) bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ Hỏi & Đáp trong bất kỳ trường hợp nào.

10. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Hỏi & Đáp và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của Hỏi & Đáp, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp dưới hình thức khác qua Hỏi & Đáp, phát sinh từ việc bạn sử dụng Hỏi & Đáp, việc bạn liên kết tới Hỏi & Đáp, việc bạn vi phạm ĐIỀU KHỎAN SỬ DỤNG hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.

11. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ

Bạn đồng ý không tái bản, tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Hỏi & Đáp (bao gồm cả Hỏi & Đáp ID của bạn), việc sử dụng Hỏi & Đáp, hoặc truy cập vào Hỏi & Đáp.

12. THỰC TIỄN CHUNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ

Bạn xác nhận rằng Hỏi & Đáp có thể, tùy theo quyết định của mình, tạo ra các thực tiễn và giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Hỏi & Đáp, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cách thức sử dụng Hỏi & Đáp, số ngày tối đa mà thư điện tử, các nội dung đăng tải trên bản tin hoặc Nội Dung khác được tải lên sẽ được Hỏi & Đáp lưu giữ, số thư điện tử tối đa có thể được gửi từ hoặc được nhận qua một tài khoản trên Hỏi & Đáp hoặc được truyền qua Hỏi & Đáp, dung lượng tối đa của bất kỳ thư điện tử có thể được gửi từ hoặc được nhận qua một tài khoản trên Hỏi & Đáp, dung lượng đĩa tối đa sẽ được Hỏi & Đáp thay mặt cho bạn phân bổ trên các máy chủ của chúng tôi, và số lần tối đa (khoảng thời gian tối đa) bạn có thể truy cập Hỏi & Đáp trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn đồng ý rằng Hỏi & Đáp không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu giữ bất kỳ thông điệp nào và các thư từ liên lạc khác hoặc Nội Dung khác được lưu giữ hoặc được truyền bởi hoặc được cung cấp qua Hỏi & Đáp. Bạn xác nhận rằng Hỏi & Đáp giữ quyền xóa các tài khoản không sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Thêm nữa, bạn xác nhận rằng Hỏi & Đáp giữ quyền sửa đổi các thực tiễn và giới hạn chung này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của Hỏi & Đáp, cho dù có hoặc không có thông báo, và bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Hỏi & Đáp sau khi có sự sửa đổi như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các thực tiễn và giới hạn chung đã được sửa đổi đó.

13. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

Hỏi & Đáp giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Hỏi & Đáp (hoặc bất kỳ phần nào của Hỏi & Đáp) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. Bạn đồng ý rằng Hỏi & Đáp không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Hỏi & Đáp.

14. CHẤM DỨT

Bạn đồng ý rằng Hỏi & Đáp có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng tài khoản Hỏi & Đáp, bất kỳ địa chỉ email liên kết, và truy cập vào Hỏi & Đáp, Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn đối với, (a) hành vi vi phạm, xâm phạm hoặc các hành vi có mục đích xấu hoặc vi phạm ĐIỀU KHỎAN SỬ DỤNG hoặc các hướng dẫn hay thỏa thuận không liên kết khác, (b) những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, (c) một yêu cầu của bạn (loại bỏ tài khoản được lập ban đầu), (d) xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung nào đối với Hỏi & Đáp (hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản đó), (e) các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất, (f) không sử dụng trong thời gian dài, (g) bạn thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp, và/hoặc (h) không chi trả bất cứ khoản phí nào của bạn đối với Hỏi & Đáp. Việc chấm dứt sử dụng tài khoản Hỏi & Đáp của bạn bao gồm (a) xóa bỏ việc truy cập vào tất cả các đề nghị trong phạm vi Hỏi & Đáp (b) xóa bỏ mật khẩu và tất cả các thông tin, tập tin liên quan và các nội dung gắn kết hoặc nằm trong tài khoản của bạn (hoặc bất cứ phần nào của tải khoản), và (c) ngăn cản việc tiếp tục sử dụng Hỏi & Đáp. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các chấm dứt được hình thành từ sự quyết định riêng của Hỏi & Đáp và rằng Hỏi & Đáp không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt sử dụng tài khoản của bạn, các địa chỉ email liên kết hoặc truy cập vào Hỏi & Đáp.

15. GIAO DỊCH VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO

Hỏi & Đáp cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và Hỏi & Đáp của các bên thứ ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên quảng cáo đó. Việc liên lạc và các giao dịch kinh doanh của bạn với, hoặc việc bạn tham gia các chương trình khuyến mại của,các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc qua Hỏi & Đáp, bao gồm cả việc thanh toán và giao hàng hóa hoặc Hỏi & Đáp có liên quan, và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc xác nhận nào khác liên quan tới các giao dịch đó, chỉ liên quan tới bạn và các nhà quảng cáo đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc Hỏi & Đáp nào được sử dụng chung nhãn hiệu với chúng tôi, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng Hỏi & Đáp sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các nhà quảng cáo đó trên Hỏi & Đáp.

16. CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT

Hỏi & Đáp có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các đường liên kết tới các nguồn hoặc các trang web điện tử và trực tuyến khác. Bởi vì Hỏi & Đáp không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng Hỏi & Đáp không chịu trách nhiệm về tình trạng có sẵn của các trang web hoặc nguồn bên ngoài đó, và không xác nhận và cũng như không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ Nội Dung nào, quảng cáo, các sản phẩm, hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng Hỏi & Đáp sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan tới việc sử dụng hoặc căn cứ vào Nội Dung, các sản phẩm hoặc Hỏi & Đáp hiện có trên hoặc qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

17. Hỏi & Đáp QUYỀN SỞ HỮU

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Hỏi & Đáp và bất kỳ phần mềm cần thiết nào được sử dụng cùng với Hỏi & Đáp (sau đây được gọi là “Phần Mềm”) chứa thông tin độc quyền và bảo mật, được bảo vệ bởi các điều luật về sở hữu trí tuệ hiện hành và các điều luật khác. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng Nội Dung có trong các quảng cáo hoặc thông tin được giới thiệu cho bạn qua Hỏi & Đáp hoặc các nhà quảng cáo được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu Hỏi & Đáp, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật khác liên quan tới sở hữu. Trừ khi có sự cho phép rõ ràng của Hỏi & Đáp hoặc các nhà quảng cáo, bạn đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh, thuê, cho thuê, vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên một phần hoặc toàn bộ Hỏi & Đáp hoặc Phần Mềm.

Hỏi & Đáp cho phép bạn có quyền cá nhân, không thể chuyển nhượng được và không phải là độc quyền và sử dụng mã đối tượng của Phần Mềm của Hỏi & Đáp trên một máy vi tính; với điều kiện bạn không (và không cho phép bên thứ ba) sao chép, sửa đổi, tạo ra một tác phẩm dựa trên phần mềm đó, thiết kế đối chiếu, lắp ráp đối chiếu hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, bán, chuyển nhượng, bán lại giấy phép sử dụng, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật đối với phần mềm đó hoặc chuyển nhượng quyền đối với Phần Mềm đó. Bạn đồng ý không điều chỉnh Phần Mềm theo bất kỳ cách hoặc hình thức nào, không sử dụng các phiên bản được sửa đổi của Phần Mềm, cho các mục đích bao gồm (nhưng không giới hạn đối với) việc tiếp cận trái phép Hỏi & Đáp. Bạn đồng ý không sử dụng Hỏi & Đáp theo bất kỳ phương pháp nào không phải qua giao diện mà Hỏi & Đáp cung cấp cho bạn sử dụng để truy cập Hỏi & Đáp đó.