Chuyên đào tạo múa cột Quận 6

Quận 6 mình có chỗ nào dạy múa cột không ạ? E muốn học mà toàn mấy chỗ bên mấy quận trung tâm.

Default Asked on Tháng Một 4, 2018 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

bên trung tâm http://www.saigondance.vn/ có mở nhiều chi nhánh lắm, bạn coi thử có mở bên quận 6 không nè.

Default Answered on Tháng Ba 28, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.