Đăng ký đổi bằng lái xe hết hạn tpHCM

CCCM trả lời cho em với ạ, em muốn đăng ký đổi bằng lái xe hết hạn thì có thể đăng ký ở đâu được ạ? Em cảm ơn nhiều

Default Asked on Tháng Năm 17, 2018 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Cụ ở đâu vậy, nếu ở HCM thì đnăg ký bên trường đào tạo lái xe HCM ok nha https://truongdaotaolaixehcm.com/gia-han-bang-lai-xe-bi-het-han-su-dung/

Default Answered on Tháng Năm 17, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.