Địa điểm tập yoga bay thể dục Hồ Chí Minh

Địa điểm tập yoga bay thể dục HCM ở đâu tốt nhỉ? E cần lớn căn bản cho người mới bắt đầu nha. hướng dẫn càng chi tiết và chậm càng tốt.

Default Asked on Tháng Ba 8, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Chị tham khảo thử thông tin của Sài Gòn Dance nha, e học ở đây cũng lâu rồi thấy okie phết.

https://www.saigondance.vn/lop-hoc/yoga-bay-phuong-phap-luyen-tap-moi-la/

Default Answered on Tháng Hai 28, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.