Giải pháp chăm sóc bà bầu sau sinh mổ tốt nhất

Sau sinh mổ thì tầng sinh môn của phụ nữ có tổn thương nhiều không?
Mình cũng lo lắng về vấn đề này, bác sĩ bảo sinh mổ thì không ảnh hưởng nhiều nhưng nói thật là mình vẫn sợ và không an tâm chứ nên đang kiếm cách và đọc nhiều thứ, nhiều chỗ về vấn đề chăm sóc, phương pháp chăm sóc chất lượng cao

Default Asked on Tháng Chín 20, 2017 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

Đúng, phận làm phụ nữ mà nên mình phải tìm học hỏi các giải pháp này đó.
Đây https://bewin.net.vn/ chuyên trang về bán nghệ bewin nhé.
Sản phẩm chuẩn chất lượng bạn nha

Default Answered on Tháng Ba 28, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.