Giáo viên học thanh nhạc uy tín ở tpHCM

Cả nhà biết có anh chị giáo viên nào dạy giỏi thanh nhạc ở HCM không vậy ạ? Em cần học một khóa cấp tốc, tất nhiên vẫn ưu tiên chất lượng ạ.

Default Asked on Tháng Ba 14, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Ở SEAMI https://seami.vn/khoa-hoc-thanh-nhac/ có rất nhiều giáo viên dạy thanh nhạc giỏi đó bạn. Bạn có thể học ở trung tâm hoặc đăng ký gia sư tại nhà nhé.

Default Answered on Tháng Hai 26, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.