miss tram đào tạo phun xăm thẩm mỹ mày mắt môi có bao mẫu không

thực tình e thấy quá trời người nhắc đến khóa học ở miss tram theo các anh chị đăng ký học ở đó ổn kh ạ? cho e xint hông tin với nhâ

 

mình nghĩ nếu nhiều ng okie thì là tốt đó bạn, vì người ta truyền tai nhau tới học mà bạn tham khảo thử coi

 

on April 4, 2019.
Add Comment
0 Answer(s)
  • Câu Trả Lời Mới Nhất

  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.