Chỗ nào xem tarot trực tiếp HCM?

Dịch bùng kéo dài, lâu quá chưa xem tarot lại. Không biết đã có chỗ nào mở cửa xem trực tiếp chưa mn nhỉ, chứ mình k thích em online?

Default Asked on Tháng Tư 12, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
4 Answer(s)

Mình hay xem bên Quán Lá Thư Tình mà không biết mở cửa chưa nhưng nghe bạn mình hay xem Wichita nói bên đó mở cửa rồi á.

Default Answered on Tháng Mười Một 17, 2021.
Add Comment

wichita mở lại rồi đó bạn, phòng dịch kỹ lưỡng lắm qua coi đi nha

Default Answered on Tháng Mười Một 23, 2021.
Add Comment

đặt suất wichita ở đâu các bạn nhỉ?

Default Answered on Tháng Mười Một 30, 2021.
Add Comment

@ Trường Tiger: đặt ở đây nè bạn https://wichita-tarot.com/

Default Answered on Tháng Mười Hai 9, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.