Có nên xài kem đánh trắng răng của crest 3D k?

Em muốn sử dụng kem đanh trắng răng nhưng lại không biết nên dùng dòng sản phẩm nào, em có nên xài kem đánh trắng răng của crest 3D không cả nhà nhỉ. Ai biết tư vấn giúp em với ạ

Default Asked on Tháng Tư 27, 2023 in Xã Hội.
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.