Công ty detailing ôtô chuyên nghiệp ở HCM

Chỗ nào HCM detailing ôtô chuyên nghiệp vậy mọi người nhỉ? Đi một số chỗ rồi mà chưa thấy ưng ý gì cả. Anh em hay detailing ôtô ở đâu giới thiệu mình với ạ

Default Asked 6 days ago in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Tớ ở Nhà Bè, detailing ôtô bên Thanh Phong. Bạn mang xe qua bên đó xem họ làm 1 lần xem có ưng không. Cảm thấy ok thì tiếp tục chứ tớ là quen mang xe qua đó rồi, thấy khá ưng.

Default Answered 6 days ago.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.