Đăng ký đổi gplx b2 quá hạn tại HCM

Không biết ở quận 9 mọi người có ai biết trung tâm nào nhận đăng ký đổi giấy phép lái xe b2 quá hạn không ạ, em hiện cũng đang muốn tìm trung tâm để đăng ký nhưng chưa có. Mọi người ai có biết cho em xin thông tin với nha

Default Asked on Tháng Tám 20, 2018 in Xã Hội.

Bạn liên hệ với bên trung tâm này để trao đổi nha https://truongdaotaolaixehcm.com/gia-han-bang-lai-xe-bi-het-han-su-dung/. Mình thấy bên đó làm rất nhanh đó bạn

on Tháng Tám 20, 2018.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.