Địa điểm dạy thanh nhạc tốt nhất ở Hồ Chí Minh

Mình cân tìm Địa điểm dạy thanh nhạc tốt nhất ở Hồ Chí Minh. Bạn nào có thông tin gì tư vấn giúp mình với nha. thank nhiều nha

Default Asked on Tháng Ba 13, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Mình thấy khóa học thanh nhạc ở seami khá uy tín nè bạn. Cơ sở hiện đại, giao viên nhiều kinh nghiệm, giá thành tốt nên bạn có thể tham khảo nha. Bạn xem thêm ở bài viết https://seami.vn/khoa-hoc-thanh-nhac/

Default Answered on Tháng Mười Hai 19, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.