Dịch vụ hoàn thiện căn hộ chung cư giá rẻ nhất tại Hồ Chí Minh

Ở SG có dịch vụ hoàn thiện căn hộ chung cư giá rẻ mà chất lượng chút xíu k mn nhỉ? Căn hộ e đnag xuống xấp quá mà chi phí 2 vợ chồng còn hạn hẹp. hic

Default Asked on Tháng Ba 20, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Gía rẻ thì mình biết chỗ Thanh Thịnh ấy, so với mặt bằng chung chỗ đó thấy giá đc nhất mà làm việc cũng ổn.

Default Answered on Tháng Năm 21, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.