Hồ câu cá Vườn Khế tầm này có mở cửa không mọi người nhỉ?

Anh em nhà mình có ai ở gần hồ câu vườn khế, bình tân hoặc biết thông tin gì hồ câu này cho mình hỏi tâm này thì hồ câu này có mở cửa không nhỉ, đến câu cho vui chứ ở nhà hơi buồn ạ. thank

Default Asked on Tháng Tư 14, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

https://topnlist.com/top-7-ho-cau-ca-thu-gian-cuoi-tuan-tai-ho-chi-minh có sdt đó bạn gọi ddienj hỏi coi, mà theo mình thì tầm này nên ở nahf bạn ơi, 1 người vì mọi người, gắng qua 15 ngày quan trọng này rồi thích câu gì thì câu nhé. không chết vù buồn đâu, nhưng dính “cô vy” thì mệt đóa.

Default Answered on Tháng Tư 1, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.